Behandlingsprogram

Depression
Denna KBT behandling bygger på beteendeaktivering som är en KBT-metod som visat sig fungera bra för att motverka nedstämdhet och depression.
Till depressionsprogrammet
Sömnproblem
Sömnproblem är något de flesta drabbas av någon gång i livet. KBT har visat sig vara en verksam behandlingmetod som kan hjälpa dig sova bättre.
Till sömnprogrammet
Oro
I detta behandlingsprogram kommer du att få lära dig praktiska KBT-verktyg för att hantera oro, grubbel och ältande.
Till orosprogrammet
Stress
KBT har visat sig vara en effektiv behandling för stress- och utmattningsproblematik. I detta program får du lära dig verktyg både för att bättre hantera stress och skapa en lugnare tillvaro.
Till stressprogrammet
 

KBT kan hjälpa dig förändra vanor och förbättra ditt mående!


KBT Guiden är ett behandlingsstöd både för dig som går i KBT-behandling och för dig som söker hjälp på egen hand. Alla behandlingar bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) som är en psykologisk behandlingsmetod som i forskning visat sig hjälpsam vid psykisk ohälsa.

Läs mer om KBT