KBT behandling för depression och nedstämdhet

Denna behandling bygger på en form av KBT som kallas beteendeaktivering som har visat sig vara en effektiv behandlingsmetod för att motverka depression och nedstämdhet.

 
Evidensbaserad behandlingsmetod
 
Bygger på en form av KBT som kallas beteendeaktivering
 
Innehåller praktiska verktyg

Denna behandling kan hjälpa dig att...

  • Förstå hur din depressionen fungerar och vad du kan göra för att påverka hur du mår!
  • Upptäcka livsområden där ditt sätt att reagera på depressionen inte hjälper dig och lära dig hur du kan förändra ditt sätt att reagera.
  • Börja närma dig svåra situationer istället för att undvika dem.
  • Ta itu med de större livsfrågorna, som annars skulle kunna leda till att du riskerar ytterligare en episod av depression.

Om programmet

 

Om behandlingen

Ett av de vanligaste symtomen vid depression är att känna sig trött och omotiverad. Detta leder ofta till att man stannar hemma och undviker sociala kontakter vilket riskerar att bli till en negativ spiral som vidmakthåller och förvärrar depressionen.

Forskning har visat att ett effektivt sätt att motverka detta är genom att öka graden av aktivitet, dvs. göra fler saker som känns meningsfulla och stimulerande. Målet är att hitta och byta ut beteenden som vidmakthåller depressionen med andra beteenden som hjälper oss mår bättre och känna oss duktig.

I behandlingen kommer du att både få lära dig om hur en depression vanligtvis fungerar och vad man kan göra för att må bättre. Men att bara läsa kommer inte hjälpa dig att må bättre. Därför kommer du också att få lära dig ett antal praktiska verktyg som visat sig kunna hjälpa människor som fastnat i depression och nedstämdhet att må bättre.

Steg 1 - Lär känna din depression

Det första steget i behandlingen är att förstå hur din depressionen fungerar. Särskilt viktigt är att upptäcka sambanden mellan vad du gör, alltså dina beteenden, och hur du känner dig, alltså hur du mår. Målet är att du ska identifiera livsområden där ditt sätt att reagera på depressionen inte hjälper dig så att du sedan kan lära dig att förändra dina reaktioner.

Steg 2 - Röda och gröna beteenden

Det andra steget i behandlingen handlar om att identifiera livsområden där ditt sätt att reagera på depressionen inte hjälper och lär dig att förändra dina reaktioner.

Steg 3 - Experimentera med beteenden

Det tredje steget i behandlingen handlar om att lär sig att närma dig svåra situationer istället för att undvika dem.

Steg 4 - Förändra dina vanor

Det fjärde steget är att börja ta itu med de större livsfrågorna, som annars skulle kunna leda till att du riskerar ytterligare en episod av depression.

Steg 5 - Vidmakthållandeplan

Avslutningsvis så kommer du att få sammanfatta vad du lärt dig i behandlingen och göra en plan för hur kan arbeta vidare med det du lärt dig.

Vad säger våra patienter?
Those people who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. Isaac Asimov
Those people who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. Isaac Asimov
Those people who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. Isaac Asimov
Starta program