KBT behandling vid oro

Denna behandling bygger på KBT och innehåller metoder som i forskning visat kunna minska oro och grubbel.

 
Bygger på KBT
 
Innehåller praktiska verktyg
 
Evidensbaserad behandlingsmetod

Denna behandling kan hjälpa dig att...

  • Förstå hur oro fungerar och vad du kan göra för att minska din oro
 

Om behandlingen

Denna behandling vänder sig till dig som ofta kämpar med överdriven och stark oro. Behandlingen bygger på kogntiv beteendeterapi (KBT) som är en effektiv metod för att hantera denna typ av problem.

KBT är en praktiskt inriktad behandlingsform med fokus på här och nu. Detta innebär inte att tidigare erfarenheter ej är intressanta – tvärtom är de ofta viktiga för att förstå vad som händer i nuet. Inom KBT tänker vi oss att det finns ett samband mellan tankar, känslor och beteenden. Beteenden påverkar tankar och känslor, och känslor inverkar på tankar och beteenden. I KBT utgår man från detta samband för att förstå hur problemen hänger samman. När man har levt med problemen ett tag kan det hända att man utvecklar sätt att hantera dem som gör att problemen stannar kvar och i ibland också blir värre.

I början av denna KBT-behandling kommer du därför att kartlägga din oro för att ta reda på hur oron funderar för dig.  Därefter kommer du att få lära dig nya sätt att hantera dina svårigheter så att du blir mindre orolig och får mer livskvalitet. I slutet av behandlingen kommer du att få sammanfatta vad du lärt dig och göra en plan för hur du kan vidmakthålla de framsteg du gjort.

Precis som när man till exempel ska lära sig att spela ett instrument krävs det träning för att lära sig att bemöta oro på ett nytt sätt. För att det man gör ska få fäste i vardagen kommer du i varje avsnitt att få hemuppgifter som du ska göra. Att bara läsa om oro kommer inte göra att du oroar din mindre. För det krävs praktisk övning.

Steg 1 - Förstå vad oro och GAD

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Steg 2 - Intolerans för osäkerhet och beteendeexperiment

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Steg 3 - Positiva antaganden om oro

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Steg 4 - Problemlösning

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Steg 5 - Imaginär exponering

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Steg 6 - Vidmakthållandeplan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Vad säger våra patienter?
Those people who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. Isaac Asimov
Those people who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. Isaac Asimov
Those people who think they know everything are a great annoyance to those of us who do. Isaac Asimov
Starta program